CLIM.nl: Consultancy for Leading Interactive Media

Privacy verklaring

A.V.L. Projects
All-in Hospitality Services
All-in Security
Anita Seuren Uitvaartzorg
Anneke van den Hombergh Glaskunst
AREA 077 airsoftlocatie in Venlo
Autobedrijf Noorderpoort Venlo
Autocentrum van Elsacker
Boeken Steunen Mensen
buro moon architect
De Bantuin
De Kleierkas
Dr. Bas Franssen plastische chirurgie
Eddie Nijssen - kunstenaar en keramist
Exsisto begeleiding
Federatie Parochies VenloStad
Fysiotherapie Knops
Gemengde zangvereniging Vivente
Hendrickx Uitvaartverzorging
Hotel Restaurant Valuas
Hovershof - Boerderij en Minicamping
In de watten leggen
In den Dorstigen Haen
Inporta taatsdeurscharnier
Kapel van Genooy
Kitty Roeffen
Knienetwerk Noord-Limburg
Koninklijke Muziekvereniging Fanfare Venlo
Koninklijke Zangvereniging Venlona
Luxe appartement Iglsberg in Saalbach
Monique Bruls / Kamer voor Kunst
Monument voor Nooit Vergeten Kinderen
NoLiMid BHV-opleidingen Venlo
Peppelenbos Health Coaching
Praktijk de Kustlijn - Merijn Galema
Rijnland aardbeienkwekerij
ShowTheme
Stichting Een tegen eenzaamheid Venlo
Stichting Het Venloos Carillon
Stichting S.O.B. Venlo - Senioren Ontmoeten en Bewegen
Tandartsen Groenveld
Tandartsenkring Venlo e.o.
Technisch Adviesbureau Kemtech / Cursussen voor techniek
The Barbershop, Est. 1996
Vakantieboerderij De Looische Hoeve
Vakantiehuis De Vorster Pastorie, Broekhuizenvorst
Vakantiehuis Fancy (Schoorl)
Valuaskroket
Van Vessem Coaching
ZipWall
 

CLIM.nl, gevestigd aan Hertog Reinoudsingel 110, 5913 XG Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.clim.nl
Hertog Reinoudsingel 110
5913 XG Venlo

De Functionaris Gegevensbescherming van CLIM.nl is Clim de Boer; hij is te bereiken via het contactformulier op deze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CLIM.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@clim.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CLIM.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • CLIM.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

CLIM.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CLIM.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CLIM.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: tot 7 jaar na de factuurdatum van uw meeste recente factuur van CLIM.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

CLIM.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CLIM.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CLIM.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. CLIM.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden voor analytische doeleinden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, namelijk:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CLIM.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via het contactformulier op deze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CLIM.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CLIM.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het contactformulier op deze website.